Materiałoznawstwo II - laboratorium- formularze sprawozdań i materiały
Redaktor: Administrator   
08.03.2010.
Poniżej znajdują się wzory sprawozdań oraz materiały do laboratorium z Materiałoznawstwa II.

Na zajęcia prosze przynieść wydrukowane wzory sprawozdań.


Nr 2. Określanie wielkości i ilości domen metalograficznych.
Nr 3. Badania mikroskopowe materiałów metalowych (bez sprawozdania).
Nr 4. Wyznaczanie granicy plastyczności materiałów na podstawie wielkości ziaren. Reguła Halla-Petcha.
Nr 5. Opracowywanie wykresów równowagi fazowej na podstawie krzywych chłodzenia.
Nr 6. Określanie udziału fazowego w stopach na podstawie obserwacji mikroskopowych.
Nr 7. Klasyfikacja stali na podstawie oznaczenia.

  Instrukcja do oznaczania stali

 

 

P.Kowalewski

Zmieniony ( 20.03.2016. )